Jumlah Gaji Bulanan Bekerja di Ladang Kelapa Sawit

Advertisement
Banyaknya pekerja yang masih bekerja di ladang, memunculkan pertanyaan tentang jumlah gaji kerja kelapa sawit di Malaysia. Sebagai salah satu negara penyumbang minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Malaysia menggunakan banyak pekerja untuk mengelola ladang. Bahkan, mayoritas posisi pekerjaan di ladang kelapa sawit Malaysia dipenuhi oleh pekerja asing.


• Jumlah gaji bulanan

Di tengah banyaknya pekerja asing yang berbondong-bondong ke ladang, warga Malaysia sendiri rupanya enggan bekerja menjadi pekerja di ladang kelapa sawit kerana jumlah upah yang dirasa kurang boleh memenuhi keperluan bulanan. Gaji bulanan pekerja di ladang kelapa sawit Malaysia rata-rata RM 870 - RM1700.

• Kegunaan kewujudan ladang kelapa sawit di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara terbesar pengeluar kelapa sawit di dunia. Walaupun negeri kita mempunyai keterbatasan kawasan, namun nampaknya boleh diatasi kerajaan dengan memberi kuasa teknologi dan tenaga kerja yang optimum.

• Masa depan kelapa sawit Malaysia

Besarnya keperluan dunia terhadap pengeluaran minyak sawit mentah dijangka bakal terus mengalami peningkatan. Pada 2050 mendatang, keperluan dunia terhadap minyak goreng dikhabarkan akan menembus angka 240 juta tan. Hal ini tentunya memberi kesan pada perlunya penambahan kawasan untuk ladang kelapa sawit, khususnya di negara tropika seperti Indonesia dan tentu pula Malaysia.

Malaysia dan Indonesia ketika ini masih memegang kendali ladang kelapa sawit dunia. Tak hanya akan menambah jumlah bekalan hasil kelapa sawit, lapangan kerja yang boleh didapati juga dijangka bakal menjadi penyelesaian untuk memperkasakan rakyat Malaysia yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini. Besarnya gaji kerja kelapa sawit di Malaysia pun boleh membantu masyarakat yang kekurangan untuk mendapati pendapatan yang layak.

0 Response to "Jumlah Gaji Bulanan Bekerja di Ladang Kelapa Sawit"

Catat Komen