Serba-Serbi Lembaga Minyak Kelapa Sawit Malaysia

Advertisement
Untuk memajukan kualiti, Kerajaan membina Lembaga Minyak Kelapa Sawit Malaysia (LMSM atau MPOB) yang bertugas menganalisis dan membangunkan ladang kelapa sawit dan industri minyak sawit. Institusi inilah yang juga menjadi salah satu sebab-sebab kuatnya pembangunan kelapa sawit di Malaysia.

Bekerja di bawah bimbingan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, institusi yang juga dikenali dengan nama Malaysian Palm Oil Board (MPOB) terus melakukan inovasi untuk pembangunan industri sawit di kawasan Malaysia dan Indonesia. Kemudian, sebenarnya seperti apa sejarah dan pembangunan LMSM ini sehingga mampu untuk memperkembangkan industri minyak sawit hingga seperti saat kini?


• Sejarah MPOB

Sejak tahun 1979, Malaysia mempunyai badan yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kelapa sawit bernama Institut Penyelidikan Kelapa Sawit Malaysia (PORIM). Di masa yang sama, ada juga sebuah badan yang bertugas mengurusi bidang distibusi minyak sawit dengan nama Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak Kelapa Sawit (PORLA). Untuk memaksimumkan prestasi, dua badan tersebut akhirnya digabung menjadi satu pada 1 Mei 2000 dengan nama LMSM atau MPOB yang dikenali hingga zaman sekarang.

• Pimpinan Dr. Choo Yuen May

Saat ini, LMSM dipimpin oleh Dr. Choo Yuen May yang memegang jawatan sebagai Pengarah Utama. Dengan semboyan meningkatkan kualiti industri minyak sawit melalui penyelidikan, pembangunan, dan perkhidmatan yang memuaskan, kini LMSM mampu membawa kelapa sawit Malaysia berdiri sejajar dengan Indonesia yang menjadi negara nombor satu penghasil kelapa sawit.

• Berita terkini tentang LMSM

LMSM tak henti-henti melakukan inovasi dan pelbagai kajian yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti industri. Baru-baru ini, LSMS bersama wakil-wakil dari pelbagai negara akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perancangan produk baru berbahan sawit untuk komoditi dunia. Tak hanya dibangunkan pada sektor makanan, tanaman sawit juga akan semakin dibangunkan untuk sektor bukan makanan.

Berdasarkan maklumat terkini, di Malaysia kini ada lebih dari 1.2 juta hektar ladang kelapa sawit yang sudah berdaftar di RSPO atau Rundingan Minyak Sawit Lestari. Penelitian terkini juga membuktikan bahawa kelapa sawit kaya dengan nutrisi yang sangat penting sebagai bahan pangan masyarakat dunia.
Dengan pelbagai prestasi yang dilakukan Lembaga Minyak Kelapa sawit Malaysia, tak heran jika industri minyak kelapa sawit tanah air kita telah mengalami pembangunan yang cukup pesat.

1 Response to "Serba-Serbi Lembaga Minyak Kelapa Sawit Malaysia"

  1. nice post mas, nambah pengetahuan, jadi tau masalah perminyakan, hehehe

    BalasPadam