Perancis, Destinasi Eksport Minyak Kelapa Sawit Malaysia

Advertisement
Begitu juga, Indonesia, Malaysia yang bersungguh-sungguh eksport minyak sawit ke pelbagai negara, eksport minyak sawit Malaysia sedang turut dibangunkan. Sebagai negara kedua selepas Indonesia, yang menjadi pengeluar terbesar minyak sawit, Malaysia memilih Perancis sebagai salah satu destinasi eksport terbesar di negara ini.

Hubungan kerjasama Malaysia dan Perancis daripada segi minyak sawit sudah berjalan dalam jangka masa panjang. Untuk membangunkan kualiti dan kuantiti hasil tanaman kelapa sawit yang dieksport ke Perancis dan beberapa negara lain, Malaysia telah membangunkan ladang di tanah Indonesia. Dengan usaha yang dia lakukan, beberapa syarikat minyak sawit Malaysia kini mempunyai ranking yang baik di dunia.

Eksport Minyak Kelapa Sawit Malaysia

Eksport Minyak Kelapa Sawit ke Perancis

Eksport minyak kelapa sawit Malaysia ke Perancis menjadi meningkat 2013-2014 sebanyak 20.3%. Pada tahun 2014, nilai eksport ke Perancis menyentuh angka RM 55.600.000 yang terdiri daripada minyak sawit, minyak isirong sawit, produk kelapa dan yang lain. Nilai terbesar terletak dalam eksport minyak sawit kepada RM 8.160.000.

Bekerjasama dengan kumpulan kerja

Hubungan antara Malaysia dan Perancis dari segi eksport minyak sawit juga telah menyebabjan pelbagai isu. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, kedua negara membentuk satu kumpulan kerja dalam industri kelapa sawit pada tahun 2012.Bukan sahaja berperanan untuk menyelesaikan masalah dan menangani isu-isu yang timbul, kumpulan kerja juga mengawasi kandungan nutrien minyat sawit, dan nutrien yang terkandung di dalam produk minyak serta perkembangan selanjutnya. Ini juga merupakan sebab hubungan antara Perancis dan Malaysia telah mengekalkan dengan betul.

Sehingga kini, kualiti dan teknologi yang digunakan dalam industri minyak sawit Malaysia memenuhi keperluan pengguna di pasaran antarabangsa, terutamanya Perancis. Ini menjadikan minyak sawit Malaysia diperlukan untuk masyarakat dunia. Selain itu, Malaysia juga dianggap mempunyai undang-undang dan peraturan yang amat konsisten dan tetap.

Perancis adalah salah satu daripada destinasi eksport minyak sawit Malaysia dengan nilai yang cukup tinggi. Perkembangan eksport minyak sawit Malaysia boleh menjadi motivasi untuk syarikat dan perbadanan kerajaan untuk meningkatkan kualiti ladang dan pengeluaran dalam usaha untuk membangunkan potensi mereka.

0 Response to "Perancis, Destinasi Eksport Minyak Kelapa Sawit Malaysia"

Catat Komen