Ladang Kelapa Sawit Mesra Alam, Penyelesaian Kebakaran Hutan

Advertisement
Ladang kelapa sawit mesra alam sekitar menjadi salah satu wacana yang kini dibangunkan secara maksimum oleh Indonesia. Bukan sahaja memberi faedah yang lebih baik untuk alam sekitar, keputusan yang diperolehi melalui sistem ini adalah tidak kurang menguntungkan. Selain itu, sistem ini juga amat sesuai untuk menangani masalah kebakaran hutan semestinya benar kerana perbuatan orang yang mahu mengembangkan perladangan, termasuk produktiviti minyak sawit.

Terdapat pelbagai kelebihan didapat dengan melaksanakan ladang kelapa sawit mesra alam sekitar sebagai penyelesaian masalah kebakaran hutan. Untuk kejelasan, berikut adalah maklumat terperinci:

Ladang Kelapa Sawit Mesra Alam


1. Mengurangkan masalah kebakaran hutan

Setiap tahun Borneo sentiasa menghadapi masalah yang sama, iaitu kebakaran hutan. Bukan sahaja didorong oleh faktor keadaan persekitaran yang kering kerana musim panas, niat daripada beberapa pelakon yang mahu mengembangkan perladangan kelapa sawit dan juga kesan yang sangat besar.

Sebenarnya, mengembangkan tanah hutan melalui pembakaran dijalankan pada masa lalu kerana kekurangan peralatan disediakan. Walau bagaimanapun, dengan kemajuan pesat teknologi, seperti sekarang, ladang kelapa sawit dengan sistem mesra alam menyediakan potensi untuk membangunkan ladang tanpa perlu membakar tanah. Dengan memohon, kebakaran dapat dikurangkan.

2. Mengusahakan tanah-tanah yang mati dan rosak

Pasukan penyelidikan sebenarnya telah membuktikan bahawa kelapa sawit boleh ditanam di kawasan (tanah) mati atau dikenali sebagai kawasan yang kurang subur (rosak). Beberapa kawasan di Borneo yang degradasi mempunyai potensi untuk menjadi ladang kelapa sawit. Malah, bidang-bidang seperti rumpai padang rumput, kawasan adalah tanah yang sangat kering atau berpasir yang tidak mempunyai tahap yang baik kesuburan juga boleh berguna.

3. Menggunakan kawasan itu menjadi tanah yang produktif

Kawasan yang digunakan sebagai tempat yang sesuai untuk penanaman kelapa sawit benar-benar dapat menjadi tanah yang sangat produktif. Ia diperlukan satu kaedah penanaman yang betul dan benih yang berkualiti. Oleh itu, pembukaan tanah atau pembakaran tidak perlu dijalankan. Pengetahuan dan teknologi yang mencukupi akan memberi kesan kepada kejayaan ladang kelapa sawit dengan sistem mesra alam sekitar. Sistem ini boleh digunakan dalam satu program yang melibatkan semua petani, pengurus, dan masyarakat sekeliling.

Penanaman di ladang kelapa sawit yang lebih mesra alam akan memberi faedah yang lebih besar. Indonesia dan Malaysia masih boleh membangunkan industri ladang kelapa sawit tanpa merosakkan alam sekitar dan biodiversiti. Ladag kelapa sawit mesra alam juga boleh menjadi salah satu penyelesaian untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan kabut yang sentiasa berlaku setiap tahun.

0 Response to "Ladang Kelapa Sawit Mesra Alam, Penyelesaian Kebakaran Hutan "

Catat Komen