Jenis Baka Kelapa Sawit Di Malaysia

Advertisement
Adakah anda tahu Jenis Baka Kelapa Sawit Di Malaysia ? jika tidak, kami akan menjelaskannya pada pertemuan ketika ini. Kelapa sawit adalah tanaman komoditi utama negara Malaysia masa kini. Tersenarai sejak zaman penjajah, rakyat Malaysia tahu pokok tanaman pengeluar minyak sawit ini.

Pada mulanya para petani menanam baka kelapa sawit liar, baka jenis DxP dan kini kita telah mempunyai baka kelapa sawit berkualiti dan baka terbaik yang diperoleh dari penghibridan untuk menghasilkan lebih banyak buah-buahan.

Jenis Baka Kelapa Sawit Di Malaysia


4 Jenis Baka Kelapa Sawit Di Malaysia

1. Baka Kelapa Sawit Liar

Anak benih atau baka kelapa sawit liar diperolehi secara langsung dari hutan tanpa melalui proses pembiakan tiruan atau pembiakan silang. Benih yang diperolehi daripada buah kelapa sawit yg matang yang jatuh di keliling pokok induk dan kemudian berkembang dengan sendirinya. Walaupun benih kelapa sawit liar diperolehi secara percuma, tetapi kualiti baka ini tidak dikawal dengan baik.

2. Baka Kelapa Sawit Berkualiti

Penyelidik menyelidik dan pembiakan silang antara pokok-pokok kelapa sawit untuk menghasilkan baka kelapa sawit yang unggul. Anak benih kelapa sawit mempunyai kualiti yang baik mempunyai pokok yang tumbuh dengan cepat dan mempunyai produktiviti buah-buahan yang besar. Baka kelapa sawit berkualiti tahan kepada perosak dan penyakit. Anak benih kelapa sawit berkualiti dihasilkan daripada proses pembiakan rumit diamalkan penyelidik atau syarikat. Para petani boleh mendapatkan jenis anak benih kelapa sawit ini dengan pelbagai harga.

3. baka kelapa sawit DxP

Penyelidik menjalankan beberapa penyiasatan kaedah untuk penanaman komersial yang berjaya yang dilakukan petani, menghasilkan jenis baka DXP. Baka DXP akan berkembang menjadi pokok dengan tandan rendah dan besar sehingga boleh memudahkan pekerja ladang memanen buah kelapa sawit.

4. Baka Kelapa Sawit Terbaik

Penyelidik melakukan pembiakan vegetatif pada pokok kelapa sawit, penyelidik menggunakan kaedah kultur tisu. Lebihan baka kelapa sawit terbaik adalah produktiviti yang besar antara 32 hingga 40 tan tanda buah segar per hektar setiap tahun.

Sekian ulasan 4 jenis baka kelapa sawit di Malaysia yang kita harapkan akan menjadi artikel yang berguna bagi Anda.

0 Response to "Jenis Baka Kelapa Sawit Di Malaysia"

Catat Komen