Nilai Kegiatan Ekonomi Kelapa Sawit Di Malaysia

Advertisement
Anda sebagai usahawan dan petani perlu tahu tentang nilai kegiatan ekonomi kelapa sawit di Malaysia untuk menetapkan langkah-langkah yang perniagaan untuk membawa pendapatan yang lebih besar. Ekonomi negara Malaysia dan rakyat telah banyak dibantu oleh eksport minyak sawit kepada dunia.

Seperti yang kita tahu bahawa jumlah eksport minyak sawit Malaysia paling banyak dihantar ke benua Eropah, terutamanya aktiviti eksport kelapa minyak ke negara Perancis. Dengan jumlah eksport minyak sawit yang tinggi, sudah tentu usahawan dan petani kelapa sawit mendapat keuntungan, membuka peluang pekerjaan baru, produktiviti dan daya saing yang berkualiti.

Ekonomi Kelapa Sawit Di Malaysia

Nilai Kegiatan Ekonomi Kelapa Sawit Di Malaysia

Pada 2016, pengeluaran minyak sawit Malaysia dijangka akan meningkat. Manakala pengeluaran minyak di dunia sekarang adalah lebih daripada 55 juta tan, Malaysia menghasilkan lebih daripada 21 juta tan, Malaysia dan Indonesia menjadi negara yang mengawal pengeluaran minyak sawit dunia.

Minyak sawit adalah kebutuhan yang diperlukan oleh rakyat Malaysia dalam menggoreng hidangan, dan juga untuk memenuhi keperluan bahan mentah luar negara untuk aktiviti perindustrian seperti masakan, restoran, kafe dan banyak lagi.


Beta bersyukur kerana pertumbuhan sub-sektor industri minyak sawit yang memberi orang peluang pekerjaan dan perniagaan baru yang membawa kemakmuran, tetapi kita prihatin dengan pembangunan ladang kelapa sawit yang tidak mesra alam kerana akan merosakkan ekosistem haiwan dan tumbuh-tumbuhan di hutan tropika Malaysia.

Kerajaan Malaysia menyediakan penyelesaian jangka panjang untuk meningkatkan produktiviti minyak sawit yang menggunakan cara membuka ladang kelapa sawit sawit yang mesra alam, sekali gus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang baik dan dalam rangka menjaga ekosistem hutan yang ada. Selain itu dijalankan kaunseling dan bimbingan kepada usahawan dan petani untuk mengukuhkan pasaran domestik dengan sumbangan minyak sawit.

Semua usahawan dan petani ladang kelapa sawit untuk menjalankan industri pertanian lebih mesra alam dan tidak memudaratkan alam sekitar. Jika usahawan mengeksport minyak sawit ke pasaran antarabangsa, pasti tingkah laku usahawan yang tidak baik seperti kerosakan alam sekitar akan memburukkan imej negara.

Sekian ulasan nilai kegiatan ekonomi kelapa sawit di malaysia yang kami harap boleh menjadi faedah bagi tuan dan puan.

0 Response to "Nilai Kegiatan Ekonomi Kelapa Sawit Di Malaysia"

Catat Komen