Saiz Keluasan Ladang Kelapa Sawit Di Malaysia

Advertisement
Pelaburan dalam bidang pertanian pada zaman moden masih mempunyai peluang perniagaan jangka panjang, dan saiz keluasan ladang kelapa sawit di Malaysia yang semakin meningkat setiap hari. Usahawan dan petani banyak membantu dengan program-program kerajaan Malaysia dalam mendapatkan lesen untuk pembukaan ladang-ladang kelapa sawit baru.

Usahawan dan petani terus meningkatkan produktiviti ladang kelapa sawit yang ada padanya, dengan andaian = ladang yang lebih besar maka boleh menghasilkan panel yg lebih banyak.

Saiz Keluasan Ladang Kelapa Sawit Di Malaysia


Saiz Keluasan Ladang Kelapa Sawit Di Malaysia

Anda dan saya pasti tahu bahawa kelapa sawit adalah tumbuhan yang menjadi tulang belakang petani selama 3 dekad yang lalu sehingga sekarang di Malaysia. Kerajaan Malaysia mencatatkan kawasan keseluruhan ladang kelapa sawit adalah 4.7 juta hektar pada tahun 2015, hanya meningkat kira-kira 642,000 hektar dari tahun 1970-an.

Pemastautin Negeri Sabah merasakan manfaat pokok kelapa sawit, kerana Sabah adalah perladangan kelapa sawit terbesar di rantau Malaysia dengan keluasan kira-kira 1.362.000 hektar. Rakyat jiran Sarawak dapat melihat bahawa banyak ladang kelapa sawit di kawasan mereka, kerana luas ladang kelapa sawit di Sarawak lebih dari 840.000 hektar.

Masih terdapat negeri Johor dengan ladang kelapa sawit meliputi 712,000 hektar. Masyarakat negeri Pinang mungkin tidak mendapatkan faedah yang besar dari pokok kelapa sawit, kerana ladang kelapa sawit yang di sini hanya seluas 14,000 hektar.Kami berharap Kerajaan Malaysia dan usahawan pertanian boleh membangunkan komoditi eksport minyak sawit yang bertambah baik pada masa akan datang, dengan syarat usahawan membuka ladang kelapa sawit dengan cara yang tidak memusnahkan alam semula jadi, supaya kebakaran hutan dapat dielakkan, tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang jarang berlaku boleh dikekalkan kesinambungan.

Pokok kelapa sawit di Malaysia telah menjadi salah satu tanaman perladangan yang mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan ekonomi. Usahawan dan petani dijangka berterusan untuk meningkatkan daya pengeluaran buah tandan segar kelapa sawit untuk memberi manfaat kepada semua pihak.

Sudah selesai, artikel tentang saiz keluasan ladang kelapa sawit di Malaysia yang kami harap akan memberi maklumat berguna untuk pembaca blog www.kelapasawitnews.com.

0 Response to "Saiz Keluasan Ladang Kelapa Sawit Di Malaysia"

Catat Komen