4 Cara Penjagaan Kelapa Sawit Memantapkan Hasil Tuaian

Advertisement

Kelapa sawit adalah jenis tanaman yang memerlukan penjagaan atau rawatan. Ada pelbagai cara untuk merawat kelapa sawit. Rawatan yang baik untuk tanaman kelapa sawit akan menghasilkan pengeluaran yang maksimum. Rawatan kelapa sawit membutuhkan masa dan rawatan yang khusus. Kelapa sawit yang terawat akan menghasilkan pengeluaran yang besar, sedangkan jika tidak dikekalkan maka akan berproduksi minimum.


Walau dalam rawatan kelapa sawit kadang memerlukan kos yang besar dan masa yang lumayan lama, akan tetapi hasil pengeluarannya pasti akan setanding dengan kos dan masa yang telah dikeluarkan. Oleh kerana itu, bagi anda yang sedang bergelut dalam perniagaan kelapa sawit, sebaiknya lakukanlah rawatan dengan baik. Tentu juga sebaiknya dibantu dengan tanah yang baik dan teknologi-teknologi yang sesuai dengan kelapa sawit. Berikut empat cara rawatan kelapa sawit yang baik untuk kesuburan ladang:

1. Membersihkan perosak

Membersihkan perosak yang akan mengganggu kelapa sawit dapa dilakukan dengan menebas pokok-pokok, tumbuhan, atau ilalang yang teradapat di sekitar pokok kelapa sawit. Selain itu boleh menggunakan ubat pembasmi hama. Juga, harus sering-sering melakukan pemantauan di sekitar pokok sawit.

2. Pemupukan

Kelapa sawit perlu dipupuk dengan baik. Pembajaan perlu dilakukan di tempat yang tepat, yakni ditaburkan di piring dengan jarak sekurang-kurangnya 50 cm dari pangkal batang. Caranya pun dilakukan dengan merata dan harus dilakukan tepat waktu. Selain itu dosis pupuk juga harus sesuai dengan keperluan tanaman kelapa sawit. Baja yang sesuai untuk kelapa sawit adalah Urea / ZA, MOP / KCl, Dolomit / Kieserite, RP / TSP / SP-36 dan Borate serta Cuprum dan ferrit.

3. Tunas

Ada beberapa cara penunasan yang harus diperhatikan untuk tanaman kelapa sawit, diantaranya adalah jumlah pelepah. Tanaman kelapa sawit berumur kurang dari 9 tahun tunasan harus songgo 3. tanaman kelapa sawit berumur 9 - 15 tahun tunasan songgo 2. tanaman kelapa sawit berumur lebih daripada 15 tahun tunasan songgo 1.

4. Tuai
Proses menuai adalah proses yang sangat penting untuk tanaman kelapa sawit. Oleh kerana itu, tuai yang salah akan membuat tanaman kelapa sawit gagal pengeluaran. Maka sebaiknya, musim menuai haruslah menunggu masa yang tepat dengan masa potong yang teratur. Selain itu, ketika menuai kita juga harus menggunakan peralatan yang baik dan sesuai standard, seperti dodos kecil-besar, pisau egrek, tali nilon, karung guni, tombak, dll.

Itulah cara-cara penjagaan tanaman kelapa sawit. Semoga dapat bermanfaat dan boleh membantu Anda dalam menjalankan perniagaan di bidang kelapa sawit.

0 Response to "4 Cara Penjagaan Kelapa Sawit Memantapkan Hasil Tuaian"

Catat Komen